Helse Stavanger HF

Pressekontakt

477 00 999 (ikke SMS) Hverdager kl. 07.30 - 15.00

web@sus.no

Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Vi har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland.   

Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus, nye SUS, skal stå ferdig  i 2023/24.

Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Vi har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland.   

Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus, nye SUS, skal stå ferdig  i 2023/24.