Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og distribuerer fornybar termisk energi (fjernvarme og kjøling) i Stor-Oslo.

Vi eier og driver Norges største avfallsforbrenningsanlegg som ligger på Klemetsrud i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. Energien som oppstår under avfallsforbrenningen, er sammen med overskuddsenergi fra blant annet Oslos kloakk og datasenter, en viktig energikilde i vår produksjon av fjernvarme. 

I år starter vi byggingen av et karbonfangstanlegg ved vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget vil bli verdens første karbonfangstanlegg på et avfallsforbrenningsanlegg. Prosjektet inngår i det norske karbonfangst og -lagrings-prosjektet, "Langskip". 
 
Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi også noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet. Hafslund Oslo Celsio har ca. 200 ansatte.

Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og distribuerer fornybar termisk energi (fjernvarme og kjøling) i Stor-Oslo.

Vi eier og driver Norges største avfallsforbrenningsanlegg som ligger på Klemetsrud i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. Energien som oppstår under avfallsforbrenningen, er sammen med overskuddsenergi fra blant annet Oslos kloakk og datasenter, en viktig energikilde i vår produksjon av fjernvarme. 

I år starter vi byggingen av et karbonfangstanlegg ved vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget vil bli verdens første karbonfangstanlegg på et avfallsforbrenningsanlegg. Prosjektet inngår i det norske karbonfangst og -lagrings-prosjektet, "Langskip". 
 
Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi også noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet. Hafslund Oslo Celsio har ca. 200 ansatte.