Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Tar du ferie fra kildesorteringen?25.7.2018 11:28:00 CEST | Aktuelt

I sommermånedene i fjor registrerte Statistisk sentralbyrå nesten 15 millioner overnattinger ved norske hoteller, hyttegrender, campingplasser og lignende steder. Det er bra for reiselivet, men en utfordring for avfalls- og renovasjonsbransjen – og for de som gjerne vil kildesortere avfallet sitt. To kommuner, 145 tonn kildesortert avfall I Lillesand og Birkenes kan folketallet dobles og i noen tilfeller tredobles i sommermånedene. Derfor har det interkommunale renovasjonsselskapet LIBIR satt opp 64 returpunkter der hytteturister kan kildesortere glass, metall, papp og papir. I fjor tok selskapet imot 52 tonn kildesortert avfall og 260 tonn restavfall fra hytter i de to kommunene. – I tillegg samlet vi inn 26 tonn papp og papir, 14 tonn glass og metall og 14 tonn plast i våre tre miljøstasjoner – samt 39 tonn glass og metall fra kontainere. Her er det naturligvis en del lokale brukere, men alle våre ferierende er hjertelig velkommen til å kildesortere hos oss, sier Johan Jørgen Fossli,

Lukk plastsirkelen30.1.2018 10:18:00 CET | Pressemelding

Forskning dedikert til forbedret bruk av plast er et brennaktuelt tema. ‘Design for gjenvinning’, ‘Future Pack’ og ‘PLAST’, er noen av de forskningsprosjektene som har intensjonen om en smartere bruk av materialet. ‘SirkulærPlast’ er et nytt tilskudd til disse høyst aktuelle prosjektene. ‘SirkulærPlast’ fokuserer på å lukke sirkelen for plastemballasje som allerede er i omløp, og dermed handle etter EUs mål om sirkulær økonomi: «Closing the loop». Fjern informasjonsbarrierene Prosjektets mål er å øke andelen av gjenvunnet plast i nye produkter med inntil 50%. For å nå dette målet ligger hovedfokus på å tilby lavterskelinformasjon og kunnskap om resirkulert plast. Biobe AS er prosjekteier og midlene kommer fra Oslofjordfondet. Østfoldforsknings seniorforsker Cecilia Askham er engasjert som prosjektleder. -Det handler om plastens livssyklus. Vi ønsker å fjerne barrierene for at designere og industri skal ta i bruk gjenvunnet plast. Mange vet ikke hvor de skal få tak i denne typen plast,
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.