Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 140 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk, og med FTI som er ett av de største fagmiljøene på public-affairs. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier 90% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Margrethe Geelmuyden, Svein Roger Selle, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Jannike C. Holtedahl, Karne Lykkebo, Mikkel S. Bendtsen, Christian Grønning, Johan Brandt, Simon Wallin, Øivind Winge og Marit Høvik Hartmann.

Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 140 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk, og med FTI som er ett av de største fagmiljøene på public-affairs. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier 90% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Margrethe Geelmuyden, Svein Roger Selle, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Jannike C. Holtedahl, Karne Lykkebo, Mikkel S. Bendtsen, Christian Grønning, Johan Brandt, Simon Wallin, Øivind Winge og Marit Høvik Hartmann.