Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 140 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk, og med FTI som er ett av de største fagmiljøene på public-affairs. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier 90% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Margrethe Geelmuyden, Svein Roger Selle, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Jannike C. Holtedahl, Karne Lykkebo, Mikkel S. Bendtsen, Christian Grønning, Johan Brandt, Simon Wallin, Øivind Winge og Marit Høvik Hartmann.

Geelmuyden beklager2.7.2020 13:11:42 CEST | Pressemelding

Det pågår en viktig debatt om etnisk enfold i norsk medie-, reklame og kommunikasjonsbransje. Jeg kom i den sammenheng med en kommentar til bransjebladet Kampanje den 15. juni, og en annen kommentar på Facebook den 21. juni. Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske. Uttalelsen om “kebabnorsk” er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i. Begge uttalelsene er for øvrig beklaget gjentatte ganger. Ettersom ikke alle har fått med seg beklagelsene, følger min offisielle beklagelse her; “Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer”. Samtidig ber

Mulig bud på GET-eier TDC A/S om frivillig overtakelse8.2.2018 17:56:32 CET | Pressemelding

I dansk og svensk presse rapporteres det om et mulig kontantbud for overtakelse av danske TDC. Henvendelsen kommer fra et konsortium bestående av de danske pensjonsfondene PFA, ATP og PKA, samt australske Macquarie Infrastructure & Real Assets Europe. Henvendelsen legger til grunn et akseptkrav på 66.67% av selskapets aksjer og representer etter konsortiets mening en attraktiv pris og premie til aksjonærene.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 140 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk, og med FTI som er ett av de største fagmiljøene på public-affairs. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier 90% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Margrethe Geelmuyden, Svein Roger Selle, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Jannike C. Holtedahl, Karne Lykkebo, Mikkel S. Bendtsen, Christian Grønning, Johan Brandt, Simon Wallin, Øivind Winge og Marit Høvik Hartmann.