Forskningsrådet
Forskningsrådet

Forskingsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forsking og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støtta innovasjon. Forskingsrådet skal vere ein markert forskings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, ein strategisk investor, ein synleg og inkluderande samfunnsaktør og ein kunnskapsbasert rådgivar. Gjennom desse rollane skal vi leggje til rette for utviklinga av sterke forskings- og innovasjonsmiljø som kan hevde seg godt i den internasjonale konkurransen, som kan skape innsikt, bidra til verdiskaping og løyse dei samfunnsutfordringane Noreg og verdssamfunnet står overfor. Forskingsrådet skal gi næring til nye idear, gjere grensesprengjande forsking og radikal innovasjon mogleg og jobbe for eit samfunn der forsking blir brukt og delt. 

 

Kontakt pressevakta på telefon 409 222 88 (ikkje sms).

E-post: media@forskningsradet.no

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Forskingsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forsking og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støtta innovasjon. Forskingsrådet skal vere ein markert forskings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, ein strategisk investor, ein synleg og inkluderande samfunnsaktør og ein kunnskapsbasert rådgivar. Gjennom desse rollane skal vi leggje til rette for utviklinga av sterke forskings- og innovasjonsmiljø som kan hevde seg godt i den internasjonale konkurransen, som kan skape innsikt, bidra til verdiskaping og løyse dei samfunnsutfordringane Noreg og verdssamfunnet står overfor. Forskingsrådet skal gi næring til nye idear, gjere grensesprengjande forsking og radikal innovasjon mogleg og jobbe for eit samfunn der forsking blir brukt og delt. 

 

Kontakt pressevakta på telefon 409 222 88 (ikkje sms).

E-post: media@forskningsradet.no