Forskningsrådet
Forskningsrådet

Forskingsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forsking og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støtta innovasjon. Forskingsrådet skal vere ein markert forskings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, ein strategisk investor, ein synleg og inkluderande samfunnsaktør og ein kunnskapsbasert rådgivar. Gjennom desse rollane skal vi leggje til rette for utviklinga av sterke forskings- og innovasjonsmiljø som kan hevde seg godt i den internasjonale konkurransen, som kan skape innsikt, bidra til verdiskaping og løyse dei samfunnsutfordringane Noreg og verdssamfunnet står overfor. Forskingsrådet skal gi næring til nye idear, gjere grensesprengjande forsking og radikal innovasjon mogleg og jobbe for eit samfunn der forsking blir brukt og delt. 

 

Kontakt pressevakta på telefon 409 222 88 (ikkje sms).

E-post: media@forskningsradet.no

Tildeling av to nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg kunngjorde 21. mai at to sentre får status som FME innenfor samfunnsvitenskap: Norwegian Centre for Energy Transition strategies - NTRANS, ved NTNU og INCLUsive Decarbonization and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders - INCLUDE, ved Universitetet i Oslo

  • Kreditering: Forskningsrådet
  • Rettigheter: Kan brukes i omtale av tildeling av FME
  • BILDER | PNG
  • Last ned
Tildeling av to nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskingsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forsking og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støtta innovasjon. Forskingsrådet skal vere ein markert forskings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, ein strategisk investor, ein synleg og inkluderande samfunnsaktør og ein kunnskapsbasert rådgivar. Gjennom desse rollane skal vi leggje til rette for utviklinga av sterke forskings- og innovasjonsmiljø som kan hevde seg godt i den internasjonale konkurransen, som kan skape innsikt, bidra til verdiskaping og løyse dei samfunnsutfordringane Noreg og verdssamfunnet står overfor. Forskingsrådet skal gi næring til nye idear, gjere grensesprengjande forsking og radikal innovasjon mogleg og jobbe for eit samfunn der forsking blir brukt og delt. 

 

Kontakt pressevakta på telefon 409 222 88 (ikkje sms).

E-post: media@forskningsradet.no