Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Suksess med videreutdanningsmodell29.1.2018 11:30:41 CET | Pressemelding

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er det eneste LO-forbundet som tilbyr gratis etter– og videreutdanning til medlemmene som en del av tariffavtalen. FLTs utdanningsselskap Addisco samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) om å utvikle videreutdanning innen juss, organisasjonspsykologi og teknologiledelse - tilpasset yrkesaktive medlemmer. Digitale læringsplattformer sørger for selvstyrt læring og studentene blir mer attraktive på arbeidsmarkedet.