Fana Sparebank
Fana Sparebank

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, i tillegg til merkevarene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester. Totalt er det ca. 135 ansatte i konsernet.

Det ligger i sparebankenes natur å gi tilbake til lokalsamfunnet. Idrettslag sponses, ildsjeler påskjønnes og kulturtilbud tildeles gavemidler. I forbindelse med gavemidler har vi to store arrangementer årlig: Gavekalas for barn og ungdom, og Nattevandring for FNs bærekraftsmål – som skal øke kunnskap og bevissthet rundt verdens felles bærekraftsmål.

Fana Sparebank skal være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Banken er klimanøytral, og har signert den ambisiøse og verdensomspennende forpliktelsen Net-Zero Banking Alliance 2050.

Vi støtter og deltar på viktige arrangementer i regi av våre samarbeidspartnere og er aktiv i finansklyngen Finance Innovation.

I 2021 ble Fana Sparebank kåret til Norges 3. beste arbeidsplass i klassen 50-199 ansatte av Great Place to Work Norge.

Tidenes boliglånsvekst5.11.2020 14:12:56 CET | Pressemelding

Fana Sparebank økte utlånene til boligformål med 1.101 millioner kroner i 3. kvartal. Det er den høyeste veksten som er registrert i bankens historie på et kvartal. Mye kan tilskrives Himla Banktjenester, som bidrar med drøyt halvparten av volumet. Kvartalsveksten innen personmarkedet er på hele 5,8 prosent. Utlånsvolumet følges av et høyt antall nye kunder til banken. Det siste kvartalet er 624 nye kunder registrert. Fana Sparebank åpnet i september et nytt kontor i Os, og bekrefter med det at banken legger stor vekt på å satse på nærhet til kunder i alle kanaler. Koronasituasjonen påvirker fortsatt banken på flere områder. Daglig drift gjennomføres likevel tilnærmet som normalt, hvilket også gjenspeiles i kvartalsregnskapet.

Himla vekst i Fana Sparebank18.8.2020 13:25:27 CEST | Pressemelding

Introduksjonen av Himla Banktjenester i juni har vært et stor suksess. Etter to måneders drift er utlånene kommet opp i 450 millioner kroner. I tillegg opplever Fana Sparebank sterk utlånsvekst i personkundemarkedet. Boliglånsveksten i 2. kvartal var 4,6 prosent, og er den høyeste som er registrert i bankens historie. Korona-situasjonen påvirker de fremlagte tallene for 2. kvartal, og er fortsatt et forhold som vies stor oppmerksomhet både overfor kunder og ansatte.

Himla live-streamer boliglånsrenten på nett og mobil15.6.2020 08:58:52 CEST | Pressemelding

Himla Banktjenester av Fana Sparebank tror at bankkunder er lei av å lure på om naboen har bedre rente, og om det snart er på tide å prute på boliglånet på nytt. Derfor har de tatt opp kampen om Norges beste boliglånsrente. De tilbyr nå lånet som er både konkurransedyktig og som ikke gjør forskjell på kundene. Alle får den samme, lave renten så lenge de har 25% egenkapital. Himla gjør jobben for kundene, men kunden trenger ikke å ta dem på ordet. De kan til enhver tid sjekke hvor Himla står på rentepallen.

Fana Sparebank er Norges 5. beste arbeidsplass3.6.2020 10:57:43 CEST | Pressemelding

Årlig publiserer Great Place to Work Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent, tar den enkeltes helse på alvor og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet. I år ble Fana Sparebank kåret til 5. plass i kategorien 50-199 medarbeidere, bare ett år etter at banken var med på undersøkelsen for første gang.

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, i tillegg til merkevarene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester. Totalt er det ca. 135 ansatte i konsernet.

Det ligger i sparebankenes natur å gi tilbake til lokalsamfunnet. Idrettslag sponses, ildsjeler påskjønnes og kulturtilbud tildeles gavemidler. I forbindelse med gavemidler har vi to store arrangementer årlig: Gavekalas for barn og ungdom, og Nattevandring for FNs bærekraftsmål – som skal øke kunnskap og bevissthet rundt verdens felles bærekraftsmål.

Fana Sparebank skal være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Banken er klimanøytral, og har signert den ambisiøse og verdensomspennende forpliktelsen Net-Zero Banking Alliance 2050.

Vi støtter og deltar på viktige arrangementer i regi av våre samarbeidspartnere og er aktiv i finansklyngen Finance Innovation.

I 2021 ble Fana Sparebank kåret til Norges 3. beste arbeidsplass i klassen 50-199 ansatte av Great Place to Work Norge.