DNV GL
DNV GL

 

Teknologi revolusjonerer energimiksen, men trenger tverrpolitisk drahjelp om vi skal nå klimamålene11.9.2019 08:00:00 CEST | Pressemelding

• Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden. • Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind. • Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028.

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi11.9.2018 00:01:00 CEST | Pressemelding

Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi. Dette er de gode nyhetene i DNV GLs Energy Transition Outlook 2018. De dårlige er at dette ikke er godt nok i forhold til et klimaperspektiv. Paris-avtalens to-graders mål vil ikke bli nådd.

Presseinvitasjon: Paris-avtalens 2-graders mål blir ikke nådd - selv om energibehovet kommer til å falle fra midten av 2030 tallet10.9.2018 13:35:49 CEST | Presseinvitasjon

DNV GL (tidligere Veritas) har ekspertise innen så vel fornybar energi som olje og gass. Med bakgrunn fra de fleste deler av energimarkedene, og i kraft av selskapets uavhengige rolle, søker vi å gi våre beste vurderinger av den samlede energiutviklingen. Rapporten «Energy Transition Outlook 2018» gir en prognose for energi behov og energi forbruk frem til 2050.