Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

DFØ navnetrekk

DFØ navnetrekk

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.