De Historiske Hotel & Spisesteder

De Historiske Hotel & Spisesteder er en sammenslutning av særpregede hoteller, spisesteder, historiske hoteller og historiske skip.

De Historiske er en unik medlemsorganisasjon i Norge, bestående av mange av landets mest sjarmerende hotell og spisesteder. Der er 58 hoteller, 22 spisesteder og 1 historisk skip som er medlem av gruppen, og de er spredt over hele landet.

De fleste medlemmene er familie-eide generasjonsbedrifter med sterk lidenskap for hotell- og restaurantdrift. Alle medlemmene må kvalifisere seg gjennom en tydelig velutviklet kvalitetsstandard som spisestedene og hotellene har blitt evaluert etter i over 10 år. Fokus på godt vertskap, god mat basert på lokale råvarer og service-opplevelser har gitt De Historiske et kvalitetsstempel både nasjonalt og internasjonalt.

De Historiske Hotel & Spisesteder er en sammenslutning av særpregede hoteller, spisesteder, historiske hoteller og historiske skip.

De Historiske er en unik medlemsorganisasjon i Norge, bestående av mange av landets mest sjarmerende hotell og spisesteder. Der er 58 hoteller, 22 spisesteder og 1 historisk skip som er medlem av gruppen, og de er spredt over hele landet.

De fleste medlemmene er familie-eide generasjonsbedrifter med sterk lidenskap for hotell- og restaurantdrift. Alle medlemmene må kvalifisere seg gjennom en tydelig velutviklet kvalitetsstandard som spisestedene og hotellene har blitt evaluert etter i over 10 år. Fokus på godt vertskap, god mat basert på lokale råvarer og service-opplevelser har gitt De Historiske et kvalitetsstempel både nasjonalt og internasjonalt.