COWI AS
COWI AS

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Vi kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter overalt i verden – uansett størrelse. Til enhver tid er vi involvert i mer enn 12000 prosjekter globalt og 5000 prosjekter i Norge. Vi skaper økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Øystein BergeSamfunnsøkonom, Trafikk og analyse, COWI

Samfunnsøkonom og prosjektleder i COWI

Tel:93041416oybe@cowi.com

Bjørn Christian KvisvikSeksjonsleder Miljø og avfall i COWI

Miljøkoordinator i prosjektet Renere Havn Bergen fra COWI

Tel:+47 416 67 693bckv@cowi.com

Jørn SteneDoktoringeniør

Jørn Stene er doktoringeniør innen bygg og VVS i COWI.

JOST@COWI.COM

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Vi kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter overalt i verden – uansett størrelse. Til enhver tid er vi involvert i mer enn 12000 prosjekter globalt og 5000 prosjekter i Norge. Vi skaper økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.