Columbi Salmon

Columbi Salmon ble grunnlagt av norske veteraner fra laksindustrien som så en tydelig vei til lakseproduksjon med et forbedret økologisk fotavtrykk. Ved å utnytte banebrytende teknologi for oppdrett på land har selskapet som mål å bli Europas ledende bærekraftige lakseoppdretter, og produsere 15.000-20.000 tonn bærekraftig mat innen 2023-24, samtidig som det skapes arbeidsplasser som sikrer god livskvalitet i samfunnene de operer i. Selskapet etablerer et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Oostende, Belgia, og vil i løpet av de kommende årene etablere ytterligere produksjonsanlegg på andre steder i Europa. Oppdrettsfamilien Refsnes er hovedeier av selskapet. Columbi Salmon skal være en drivkraft overgangen til landbasert, bærekraftig og lønnsom fiskeoppdrett i årene som kommer.

Columbi Salmon ble grunnlagt av norske veteraner fra laksindustrien som så en tydelig vei til lakseproduksjon med et forbedret økologisk fotavtrykk. Ved å utnytte banebrytende teknologi for oppdrett på land har selskapet som mål å bli Europas ledende bærekraftige lakseoppdretter, og produsere 15.000-20.000 tonn bærekraftig mat innen 2023-24, samtidig som det skapes arbeidsplasser som sikrer god livskvalitet i samfunnene de operer i. Selskapet etablerer et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Oostende, Belgia, og vil i løpet av de kommende årene etablere ytterligere produksjonsanlegg på andre steder i Europa. Oppdrettsfamilien Refsnes er hovedeier av selskapet. Columbi Salmon skal være en drivkraft overgangen til landbasert, bærekraftig og lønnsom fiskeoppdrett i årene som kommer.