BlueTag
BlueTag er et komplett ERP Forretningsystem i «nettsky-løsning» som synliggjør ansvarsområder i prosjekter, økonomioversikt og som måler og dokumenterer kvalitet og HMS – fra produksjon til leveranse hos kunde. BlueTag teknologi bygger på sanntidsdata og kunstig intelligens. BlueTag reduserer utgifter knyttet til administrasjon og regnskap, og varsler umiddelbart ved økonomiske og prosjektmessige avvik. BlueTag kan anvendes i hele organisasjonen – helt til styrenivå. BlueTag tilfredsstiller sertifiseringskravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Blutag er utvikklet siden 2009 og slipper på markedet 2015.
BlueTag er et komplett ERP Forretningsystem i «nettsky-løsning» som synliggjør ansvarsområder i prosjekter, økonomioversikt og som måler og dokumenterer kvalitet og HMS – fra produksjon til leveranse hos kunde. BlueTag teknologi bygger på sanntidsdata og kunstig intelligens. BlueTag reduserer utgifter knyttet til administrasjon og regnskap, og varsler umiddelbart ved økonomiske og prosjektmessige avvik. BlueTag kan anvendes i hele organisasjonen – helt til styrenivå. BlueTag tilfredsstiller sertifiseringskravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Blutag er utvikklet siden 2009 og slipper på markedet 2015.