Bayerngas Norge

Bayerngas Norge nærmer seg produksjon i Storbritannia 14.9.2011 20:00:03 CEST | Pressemelding

Gjennom heleide datterselskap har Bayerngas Norge i alt 13 lisenser i Storbritannia, hvorav fire som operatør. I august 2010 kjøpte Bayerngas Norge en 25 % andel i feltet Clipper South fra Fairfield Energy. (Blokkene 48/19 a og c, og 48/20a). Feltet ligger på 23 meters vanndyp og ca 170 kilometer øst for Grimsby i Storbritannia. Operatøren RWE Dea har nå rapportert om en vellykket installasjon av understellet og produksjonsenheten. Produksjonsenheten veier 1900 tonn og har blitt designet for optimal utvinning fra tette gasslag i Rotliegend sandsten. Det skal nå bores i alt 5 horisontale brønner hvorav alle skal benytte hydraulikk for å sprekke opp bergarter i perm tidsalder. Boreoperasjonene starter i oktober og gass forventes produsert tidlig i 2012. Gassen vil bli eksportert via en 12 tommers rørledning til LOGGS-systemet, som opereres av ConocoPhillips. RWE Dea har 50 % andel i feltet, mens Bayerngas og Fairfield har 25 % hver seg. - Clipper South-prosjektet har fulgt oppsatt tidspl
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>