Bayer HealthCare

Bayer er et innovativt selskap med over 150 års historie og kjernekompetanse innenfor Life Science-områdene helse og landbruk. Vi utvikler nye molekyler for bruk i innovative produkter og løsninger for å bidra til å gi mennesker, dyr og planter bedre helse. Våre aktiviteter innen forskning og utvikling er basert på en dyp forståelse av de biokjemiske prosessene i levende organismer.

Bayer er et innovativt selskap med over 150 års historie og kjernekompetanse innenfor Life Science-områdene helse og landbruk. Vi utvikler nye molekyler for bruk i innovative produkter og løsninger for å bidra til å gi mennesker, dyr og planter bedre helse. Våre aktiviteter innen forskning og utvikling er basert på en dyp forståelse av de biokjemiske prosessene i levende organismer.