Avinor Flysikring AS
Avinor Flysikring AS

Pressetelefon / Press phoneFor journalists only (SMS not available)

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken, se www.avinor.no.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Dette presserommet vil om kort tid bli avviklet.

Innholdet i dette presserommet er flyttet over til presserommet til Avinor https://kommunikasjon.ntb.no/presserom/avinor

Dette presserommet vil om kort tid bli avviklet.

Innholdet i dette presserommet er flyttet over til presserommet til Avinor https://kommunikasjon.ntb.no/presserom/avinor