Avinor Flysikring AS
Avinor Flysikring AS

Pressetelefon / Press phoneFor journalists only (SMS not available)

Vi svarer på pressehenvendelser mellom 0800 - 1600 med mindre det inntreffer større hendelser. For trafikkinformasjon, se www.avinor.no.

Tel:+47 414 43 900

Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser og fjernstyrte tårn, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Avinor Air Navigation Services delivers tower services at airports, remote tower services, en-route services and technical infrastructure for air navigation.

Remote Towers Centre Control Room

Avinor Air Navigation Services Remote Towers Centre, Bodø, Norway

  • Kreditering: Avinor / Catchlight Fotostudio
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Remote Towers Centre Control Room

Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser og fjernstyrte tårn, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Avinor Air Navigation Services delivers tower services at airports, remote tower services, en-route services and technical infrastructure for air navigation.