Avarn Security
Avarn Security

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter. Avarn Security er en totalleverandør av sikkerhet i det nordiske markedet innenfor alarm- og vakttjenester, flyplass-sikkerhet, industrivern, beredskapsløsninger og cash handling. Konsernet har ca. 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland med hovedkontor i Oslo.

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter. Avarn Security er en totalleverandør av sikkerhet i det nordiske markedet innenfor alarm- og vakttjenester, flyplass-sikkerhet, industrivern, beredskapsløsninger og cash handling. Konsernet har ca. 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland med hovedkontor i Oslo.