Askin

Askin

Askin er et ledende fagmiljø av hudleger. Vi er eiet av flere hudleger og baserer oss på solide faglige prinsipper og forskning. Hudlegene våre bidrar aktivt til forskningen selv og legger mye stolthet i utøvingen av faget.

Vår reise startet i 2016 med mål om å utvikle en digital hudlegetjeneste. Med et stort team bestående av mange av landets fremste legespesialister innen hudsykdommer, ønsket vi å tilgjengeliggjøre denne spesialistkompetansen for flere pasienter på en rask og effektiv måte. Dermed satte vi i gang utviklingen av en moderne og sikker digital plattform for konsultasjon hos hudspesialist.
 

 

  • Askin

Askin er et ledende fagmiljø av hudleger. Vi er eiet av flere hudleger og baserer oss på solide faglige prinsipper og forskning. Hudlegene våre bidrar aktivt til forskningen selv og legger mye stolthet i utøvingen av faget.

Vår reise startet i 2016 med mål om å utvikle en digital hudlegetjeneste. Med et stort team bestående av mange av landets fremste legespesialister innen hudsykdommer, ønsket vi å tilgjengeliggjøre denne spesialistkompetansen for flere pasienter på en rask og effektiv måte. Dermed satte vi i gang utviklingen av en moderne og sikker digital plattform for konsultasjon hos hudspesialist.
 

 

  • Askin