Asendia Norway AS

• Asendia Norway ble etablert høsten 2011 • Hovedkontoret ligger i Halden og ledes av Carsten Stang • Asendia Norway fokuserer på B2C og elektroniske handel • Kundene er utenlandske selskaper som ønsker å frakte varer til forbrukere i Norge og norske selskaper, primært på østlandsområdet, som ønsker å frakte varer til forbrukere i utlandet • De fleste av kundene små og mellomstore bedrifter, primært innen e-business • Asendia Norway leverer individuelt tilpassede og fullt integrerte løsninger i hele verdikjeden: moms og fortolling, transport, logistikk, distribusjon, returhåndtering • Ved å benytte Asendia Norway kan kundene konsentrere seg om kjernevirksomheten sin, de får forutsigbarhet rundt utgiftene til transport og logistikk. De reduserer kostnadene, får færre klager og øker salget

• Asendia Norway ble etablert høsten 2011 • Hovedkontoret ligger i Halden og ledes av Carsten Stang • Asendia Norway fokuserer på B2C og elektroniske handel • Kundene er utenlandske selskaper som ønsker å frakte varer til forbrukere i Norge og norske selskaper, primært på østlandsområdet, som ønsker å frakte varer til forbrukere i utlandet • De fleste av kundene små og mellomstore bedrifter, primært innen e-business • Asendia Norway leverer individuelt tilpassede og fullt integrerte løsninger i hele verdikjeden: moms og fortolling, transport, logistikk, distribusjon, returhåndtering • Ved å benytte Asendia Norway kan kundene konsentrere seg om kjernevirksomheten sin, de får forutsigbarhet rundt utgiftene til transport og logistikk. De reduserer kostnadene, får færre klager og øker salget