Arkitema Architects i Norge
Arkitema Architects i Norge Siden 2012 har antall medarbeidere ved Arkitema Architects' oslokontor økt fra 14 til 31. Det er særlig oppdrag innenfor helse og læring som er årsaken til veksten. I Nord-Norge jobber vi med to skoleprosjekter, mens oslokontorets for tiden største prosjekt omfatter ca. 40 000 m2 med ombygging og nybygging av Södertälje sjukhus og er et samarbeid med BSK Arkitekter i Sverige. Med fusjonen trer eksisterende partnere i ELN, Anne Guri Grimsby og Aasmund Bjørnstad, inn i partnergruppen i Arkitema Architects. Thomas Carstens, som for tiden er utstasjonert partner for Arkitema Architects, fortsetter som dansk partner bosatt i Oslo og tilknyttet Arkitema/ELN Architects på Hammersborg torg 3 i Oslo. Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter heter etter fusjonen Arkitema/ELN Architects.
Arkitema Architects i Norge Siden 2012 har antall medarbeidere ved Arkitema Architects' oslokontor økt fra 14 til 31. Det er særlig oppdrag innenfor helse og læring som er årsaken til veksten. I Nord-Norge jobber vi med to skoleprosjekter, mens oslokontorets for tiden største prosjekt omfatter ca. 40 000 m2 med ombygging og nybygging av Södertälje sjukhus og er et samarbeid med BSK Arkitekter i Sverige. Med fusjonen trer eksisterende partnere i ELN, Anne Guri Grimsby og Aasmund Bjørnstad, inn i partnergruppen i Arkitema Architects. Thomas Carstens, som for tiden er utstasjonert partner for Arkitema Architects, fortsetter som dansk partner bosatt i Oslo og tilknyttet Arkitema/ELN Architects på Hammersborg torg 3 i Oslo. Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter heter etter fusjonen Arkitema/ELN Architects.