Anthon B Nilsen Utdanning

Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 13 skoler og virksomheter i Norge og Sverige som tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer og fagutdanning innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier, samt arbeidsmarkedsopplæring og videregående utdanningsløp.

Anthon B Nilsen Utdanning satser på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet ved å erverve sterke merkevarer og gi disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt.

Nicolai H. Løvenskiold trer tilbake som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS31.3.2016 14:30:00 CEST | Pressemelding

Oslo, 31.03.16: I en pressemelding 29.03.16 varsler Kunnskapsdepartementet at det har levert en anmeldelse til Økokrim vedrørende det departementet mener er urettmessig statsstøtte for studenter ved et studietilbud i Film og TV-fag som departementet mener ikke hadde nødvendig faglig godkjenning. Studiet ble tilbudt ved daværende Westerdals School of Communication som senere er fusjonert inn i Westerdals Oslo ACT, en skole som eies av Anthon B Nilsen Utdanning AS. Daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS, Nicolai H. Løvenskiold, var administrerende direktør eller styreleder ved Westerdals da Film og TV-studiet ble etablert som egen linje i 2002 og frem til 2007. Han finner det derfor vanskelig å fortsette som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS mens saken er til behandling hos myndighetene, og har besluttet å tre tilbake fra sine roller i selskapet inntil Økokrim har avsluttet sin behandling av saken. Han vil i denne perioden stå til rådighet for styret og ledelsen i Anthon B

Anthon B Nilsen omgjør skoletransaksjon9.11.2015 06:50:00 CET | Pressemelding

Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i media at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT. Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler.

Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 13 skoler og virksomheter i Norge og Sverige som tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer og fagutdanning innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier, samt arbeidsmarkedsopplæring og videregående utdanningsløp.

Anthon B Nilsen Utdanning satser på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet ved å erverve sterke merkevarer og gi disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt.