Alcoa Norway
Alcoa Norway

Alcoa (NYSE: AA) er en global, industriledende aktør innen bauxit, alumina og aluminiumsprodukter. Bygget på et fundament av sterke verdier og operasjonell perfeksjon har vi en over 135 år lang historie som strekker seg tilbake til da vi oppfant den moderne aluminiumsproduksjonsprosessen, Hall–Héroult-prosessen. Gitt sine fantastiske egenskaper som et sterkt, lett og evig fornybart metall er aluminium blitt en vital del av det moderne samfunn. Under vårt motto, vi omdanner det rå potensialet til ren praksis, tar Alcoa på nytt sikte på å gjenoppfinne aluminiumsindustrien for en bærekraftig fremtid.

I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, et på Lista, Farsund kommune i Agder og et i Mosjøen, Vefsn kommune i Nordland, begge en del av den stolte industrihistorien vi har i Norge. Alcoa kan spore sin første aktivitet i Norge tilbake til 1920-tallet og etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et deleierskap med Elkem. Alcoa ble deretter eneeier av verkene i 2009. Alcoa produserer høykvalitetsaluminium med 100% fornybar elektrisitet som innsatsfaktor. Alcoa Norge sin omsetning i 2020 var 7 milliarder NOK. 

Alcoa Mosjøen:

Alcoa Mosjøen består av en anodefabrikk, elektrolysehaller, støperi og induksjonsovn, og produserer valseemner og støpelegeringsbolter. Mosjøen har omtrent 550 heltidsansatte, men livnærer betydelig flere når man regner inn vikarer og underleverandører. Her produseres det rundt 200.000 tonn primæraluminium (230 000 tonn aluminiumlegeringer) og 300.000 tonn anoder årlig. Aluminiumet eksporteres til EU mens anodene benyttes i egen produksjon (100’ tonn) og som eksportert til Alcoas aluminiumsverk på Island, Fjardaál (200’ tonn). Alcoa Mosjøen er Nord-Norges største landbaserte bedrift i antall ansatte og omsetning. Alcoa Mosjøen er Norges nordligste aluminiumsverk. 

Alcoa Lista:

Alcoa Lista består av elektrolysehaller og støperi, og produserer pressbolter for ekstruderingsformål. Lista er den lokale hjørnesteinsbedriften og har omtrent 270 heltidsansatte. Her produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav noe sendes til naboen, bildelfabrikken Aludyne, og resten eksporteres til EU. Den totale produksjonen er likevel på omtrent 144.000 tonn ved at vi introduserer kjøpemetall. Alcoa Lista er Norges sørligste aluminiumsverk. 

Drevet frem av skaperkraft, arbeidskraft og idékraft er vi urokkelige i å handle med integritet, søke fremragende ytelse, vise omtanke for andre og vi våger å være modig.

Vi er Alcoa – Vi omdanner det rå potensialet til ren praksis.

Se https://www.alcoa.com/ for mer informasjon.

  • Alcoa Norway
  • Theodor Moes Veg 2
  • 8661 Mosjøen
  • 90726509

Alcoa (NYSE: AA) er en global, industriledende aktør innen bauxit, alumina og aluminiumsprodukter. Bygget på et fundament av sterke verdier og operasjonell perfeksjon har vi en over 135 år lang historie som strekker seg tilbake til da vi oppfant den moderne aluminiumsproduksjonsprosessen, Hall–Héroult-prosessen. Gitt sine fantastiske egenskaper som et sterkt, lett og evig fornybart metall er aluminium blitt en vital del av det moderne samfunn. Under vårt motto, vi omdanner det rå potensialet til ren praksis, tar Alcoa på nytt sikte på å gjenoppfinne aluminiumsindustrien for en bærekraftig fremtid.

I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, et på Lista, Farsund kommune i Agder og et i Mosjøen, Vefsn kommune i Nordland, begge en del av den stolte industrihistorien vi har i Norge. Alcoa kan spore sin første aktivitet i Norge tilbake til 1920-tallet og etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et deleierskap med Elkem. Alcoa ble deretter eneeier av verkene i 2009. Alcoa produserer høykvalitetsaluminium med 100% fornybar elektrisitet som innsatsfaktor. Alcoa Norge sin omsetning i 2020 var 7 milliarder NOK. 

Alcoa Mosjøen:

Alcoa Mosjøen består av en anodefabrikk, elektrolysehaller, støperi og induksjonsovn, og produserer valseemner og støpelegeringsbolter. Mosjøen har omtrent 550 heltidsansatte, men livnærer betydelig flere når man regner inn vikarer og underleverandører. Her produseres det rundt 200.000 tonn primæraluminium (230 000 tonn aluminiumlegeringer) og 300.000 tonn anoder årlig. Aluminiumet eksporteres til EU mens anodene benyttes i egen produksjon (100’ tonn) og som eksportert til Alcoas aluminiumsverk på Island, Fjardaál (200’ tonn). Alcoa Mosjøen er Nord-Norges største landbaserte bedrift i antall ansatte og omsetning. Alcoa Mosjøen er Norges nordligste aluminiumsverk. 

Alcoa Lista:

Alcoa Lista består av elektrolysehaller og støperi, og produserer pressbolter for ekstruderingsformål. Lista er den lokale hjørnesteinsbedriften og har omtrent 270 heltidsansatte. Her produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav noe sendes til naboen, bildelfabrikken Aludyne, og resten eksporteres til EU. Den totale produksjonen er likevel på omtrent 144.000 tonn ved at vi introduserer kjøpemetall. Alcoa Lista er Norges sørligste aluminiumsverk. 

Drevet frem av skaperkraft, arbeidskraft og idékraft er vi urokkelige i å handle med integritet, søke fremragende ytelse, vise omtanke for andre og vi våger å være modig.

Vi er Alcoa – Vi omdanner det rå potensialet til ren praksis.

Se https://www.alcoa.com/ for mer informasjon.

  • Alcoa Norway
  • Theodor Moes Veg 2
  • 8661 Mosjøen
  • 90726509