Alcoa Norway

Alcoa har rundt 830 ansatte i Norge. Det norske hovedkontoret er på Smestad i Oslo. Alcoas nærvær i Norge begynte i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA om å drive to aluminiumverk – ett på Lista og ett i Mosjøen. I dag er disse to fasilitetene 100% eid av Alcoa og blir drevet med strøm fra ren vannkraft. De to verkene har samlet en produksjon på 286 000 tonn per år. Alcoa eier og driver også en anodefabrikk i Mosjøen som leverer til verket i Mosjøen, samt til Alcoa Fjardaal på Island.
Alcoa har rundt 830 ansatte i Norge. Det norske hovedkontoret er på Smestad i Oslo. Alcoas nærvær i Norge begynte i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA om å drive to aluminiumverk – ett på Lista og ett i Mosjøen. I dag er disse to fasilitetene 100% eid av Alcoa og blir drevet med strøm fra ren vannkraft. De to verkene har samlet en produksjon på 286 000 tonn per år. Alcoa eier og driver også en anodefabrikk i Mosjøen som leverer til verket i Mosjøen, samt til Alcoa Fjardaal på Island.