AF Gruppen
AF Gruppen

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenørselskap med prosjektvirksomhet innenfor Bygg, Anlegg, Eiendom, Energi og Miljø samt Offshore. Hovedvirksomheten er i Norge og i Sverige. Konsernet er notert på Oslo Børs. 

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenørselskap med prosjektvirksomhet innenfor Bygg, Anlegg, Eiendom, Energi og Miljø samt Offshore. Hovedvirksomheten er i Norge og i Sverige. Konsernet er notert på Oslo Børs.