Agder Energi
Agder Energi

Vakttelefon mediehenvendelser:

Medievakttelefonen er en tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. Medievakttelefonen besvares ikke om natten mellom kl. 00.00 og 06.00.

Tel:48100333

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernet har virksomhet i hele verdikjeden og omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. I tillegg har konsernet et strategisk mål om å skape fornybar vekst i det grønne skiftet, og har store industrielle satsinger innen både batteri og havvind. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

De 25 Agder-kommunene er majoritetseiere i Agder Energi med 54,475 prosent av aksjene. Statkraft Industrial Holding AS eier 45,525 prosent av aksjene.

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernet har virksomhet i hele verdikjeden og omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. I tillegg har konsernet et strategisk mål om å skape fornybar vekst i det grønne skiftet, og har store industrielle satsinger innen både batteri og havvind. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

De 25 Agder-kommunene er majoritetseiere i Agder Energi med 54,475 prosent av aksjene. Statkraft Industrial Holding AS eier 45,525 prosent av aksjene.