Agder Energi
Agder Energi

Vakttelefon mediehenvendelser:

Medievakttelefonen er en tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. Medievakttelefonen besvares ikke om natten mellom kl. 00.00 og 06.00.

Tel:977 92 222

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernet har virksomhet i hele verdikjeden og omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. I tillegg har konsernet et strategisk mål om å skape fornybar vekst i det grønne skiftet, og har store industrielle satsinger innen både batteri og havvind. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

De 25 Agder-kommunene er majoritetseiere i Agder Energi med 54,475 prosent av aksjene. Statkraft Industrial Holding AS eier 45,525 prosent av aksjene.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernet har virksomhet i hele verdikjeden og omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. I tillegg har konsernet et strategisk mål om å skape fornybar vekst i det grønne skiftet, og har store industrielle satsinger innen både batteri og havvind. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

De 25 Agder-kommunene er majoritetseiere i Agder Energi med 54,475 prosent av aksjene. Statkraft Industrial Holding AS eier 45,525 prosent av aksjene.