Agder Energi
Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Klasse 9C Asdal ungdomsskole

Glade ungdommer i klasse 9C ved Asdal ungdomsskole i Arendal har bestemt seg for å bruke premien på noe sosialt i neste skoleår.

Klasse 9C Asdal ungdomsskole

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.