Agder Energi
Agder Energi

Vakttelefon mediehenvendelser:

Medievakttelefonen er en tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. Medievakttelefonen besvares ikke om natten mellom kl. 00.00 og 06.00.

Tel:977 92 222

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.

Strømbrudd på Agder - januar 2018

I hovedsak skyldes strømbruddene snøtunge trær som ligger inntil linjenettet, og linjer som ligger på bakken på grunn av trefall. Linjenettet blir befart ved hjelp av helikopter og det har gitt Agder Energi Nett en bedre oversikt over hvor feilsituasjonene er. (Øvrebø i Vennesla kommune i Vest-Agder).

  • Kreditering: Agder Energi Nett
  • Rettigheter: Agder Energi
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Strømbrudd på Agder - januar 2018

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.