Agder Energi
Agder Energi

Vakttelefon mediehenvendelser:

Medievakttelefonen er en døgnbemannet tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak.

977 92 222

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.

Mapper
Vis Alt
Typer
Vis Alt

Jubilanter Agder Energi 2019

BILDER | JPG
Foran (på stoler) fra venstre: Øyvind Østensen (40 år, Kristiansand), Else Marie Østensen (25 år, Kristiansand), Hanne Kristin Torblå Olsen (25 år, Nodeland), Tom Nysted (konsernsjef), Kirsti Lie (25 år, Kristiansand), Tone Blågestad (25 år, Saltrød), Nils Geir Gyland (25 år, Tonstad) Bak fra venstre: Nils Tore Augland, (25 år, Nodeland), Geir Altenborg, (40 år, Arendal), Simen Leikvangen, (40 år, Færvik), Ola Kristian Taraldrud, (25 år, Kristiansand), Vidar Jakobsen, (40 år, Kristiansand), Thor Thunberg, (25 år, Arendal), Jan Tormod Halland, (25 år, Nodeland), Øyvind Håland, (40 år, Marnardal)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.