Byggenæringens Landsforening

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontakt
Byggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer i byggenæringen som har over 3650 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 76 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

BNL er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer i byggenæringen som har over 3650 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 76 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.