Sex og samfunn
Sex og samfunn

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi driver Norges største klinikk for seksuell helse, og vi jobber både faglig og politisk for å sørge for at alle, uavhengig av bosted, skal sikres tilgang til disse tjeneste og at de skal møte helsepersonell med god kunnskap og kompetanse på feltet.

Sex og samfunn har ble etablert i 1971 og har i over 50 år jobbet for å bedre befolkningens seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi mener at seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk helse. Alle må ha et tilgjengelig helsetilbud uavhengig av alder og bosted og det må anerkjennes at vi alle har en seksualitet og at vi er seksuelle hele livet. Sex og samfunn mener at Frihet til å bestemme over egen seksualitet og seksuelle helse er viktig for et helsefremmende og positivt syn på eget selvbilde, relasjoner og fysisk og psykisk helse. 

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi driver Norges største klinikk for seksuell helse, og vi jobber både faglig og politisk for å sørge for at alle, uavhengig av bosted, skal sikres tilgang til disse tjeneste og at de skal møte helsepersonell med god kunnskap og kompetanse på feltet.

Sex og samfunn har ble etablert i 1971 og har i over 50 år jobbet for å bedre befolkningens seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi mener at seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk helse. Alle må ha et tilgjengelig helsetilbud uavhengig av alder og bosted og det må anerkjennes at vi alle har en seksualitet og at vi er seksuelle hele livet. Sex og samfunn mener at Frihet til å bestemme over egen seksualitet og seksuelle helse er viktig for et helsefremmende og positivt syn på eget selvbilde, relasjoner og fysisk og psykisk helse.