Sparebanken Vest

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Solid drift med god egenkapitalavkastning i andre kvartal10.8.2022 11:20:51 CEST | Pressemelding

Sparebanken Vest har i andre kvartal 2022 driftsinntekter på 1.159 (1.116) millioner kroner med et resultat på 720 (748) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 12,1 (13,6) prosent. Resultatet i kvartalet er drevet av sterk utlånsvekst, økte renteinntekter og økte provisjonsinntekter. For første halvår 2022 er bankens resultat før skatt på 1.569 (1.361) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 14,3 (13,3) prosent.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.