Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens fremtidsbarometer: Må ikke forsterke nedturen i sør-vest

Del

BNLs medlemsundersøkelse for 2016 viser at krisen i oljenæringen påvirker særlig bedriftene i byggenæringen på Sør- Vestlandet. Samtidig oppleves konkurransen mot utenlandske aktører tøff.

– Arbeidsledigheten er på vei opp, men det er store oppgaver innenfor spesielt samferdsel som skal realiseres. Det er i samfunnets interesse at vi bruker anleggskompetansen, samt kompetanse fra olje og gass til å sikre verdiskaping og sysselsetting i et langsiktig perspektiv, sier Jon Sandnes, adm. dir.  i BNL.

Medlemsundersøkelsen viser at markedet fortsatt er godt, men i enda større grad nå enn tidligere bekrefter undersøkelsen at byggenæringen består av mange markeder, og særlig de regionale forskjellene er større enn tidligere.

 – Et varsko er at der krisen rammes hardest på Sør-Vestlandet, skal det også investeres i store infrastrukturprosjekter som blant annet fergefri E39. For at norske bedrifter skal kunne være med i konkurransen må de offentlige byggherrer være krevende kunder, for å sørge for at vi ikke bygger oss til større ledighet i fremtiden, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL mener det er på høy tid å adressere debatten om hvordan offentlige kontrakter tildeles.

– 67 prosent av bedriftene svarer at pris «svært ofte» eller «alltid» vinner frem som det viktigste tildelingskriteriet. I et europeisk marked der tilgangen til billig arbeidskraft er nesten ubegrenset, så er dette noe som bør vekke myndighetene. Det skal bygges for opp mot 1.000 milliarder frem mot 2040, og da er det svært viktig å holde på viktig kompetanse og arbeidskraft, sier Sandnes.

BNL mener at bedriftene spiller en nøkkelrolle gjennom å ta i bruk lærlinger.

– Undersøkelsen bekrefter at bedrifter tar inn lærlinger for å sikre at kompetansen blir videreført, men også at de føler et samfunnsansvar til å påta seg denne oppgaven. Det at myndighetene innfører lærlingklausul vil være et viktig grep fordi vi også ser at det dessverre har vært alt for lett å omgå kravet om lærlinger, og det har blitt et konkurransefortrinn fra utenlandske bedrifter, avslutter Sandnes. 

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom