Klynger gir næringssatsing i Nordland

Del

Torsk i Lofoten og Vesterålen og olje og gass i Helgeland er satsingsområdene når Nordland nå får to av de i alt syv nye næringsklyngene som fredag ble tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet. Analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer og har større konkurransekraft.

Linda Simensen fra Innovasjon Norge, Charles Lien (leder for styringsgruppa), Monica Paulsen (prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland) og Bjørn Audun Risøy (prosjektleder klyngen). Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Linda Simensen fra Innovasjon Norge, Charles Lien (leder for styringsgruppa), Monica Paulsen (prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland) og Bjørn Audun Risøy (prosjektleder klyngen). Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag de syv nye norske næringsklyngene som vil inngå i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

Sterkere satsing på kvalitet
- Denne klyngestatusen betyr svært mye for oss, og gir store muligheter for videre utvikling av ei ellers tradisjonell næring, sier en fornøyd Keven Vottestad, som er klyngeleder for Arena Innovasjon Torskefisk.

Arena Innovasjon Torskefisk dekker geografisk området Lofoten og Vesterålen, og samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. De 25 deltakerbedriftene inkluderer rederier, produsenter, leverandører av tjenester og utstyr, eksportører, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i området.

- Vi tror et forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere skal kunne bidra til å øke lønnsomheten i næringen. Utvidelse av sesongen for fersk torsk, sterkere satsing på kvalitet og markeds- og merkevarebygging er viktige elementer i dette samarbeidet, sier Vottestad.

Industrielt tyngdepunkt
Også Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og prosjektleder for Arna Olje- og gassklynge Helgeland er utrolig fornøyd med statusen som ny Arena-klynge:
- Dette gir oss en unik mulighet til å styrke innovasjonskraften i industrimiljøet i Helgeland-regionen, sier han.

Arena Olje- og gassklynge Helgeland samler rundt regnet 55 bedrifter, og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som en ledende leverandørklynge til olje- og gassmarkedet i nord. Klyngen har også et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.
- Klyngestatusen gir oss en enda bedre mulighet til å bygge opp spesialisert kompetanse i forhold til den olje-og gassvirksomheten som skal operere i et spennende, men spesielt og sårbart havmiljø, sier Risøy.

Samhandling
- Dette er en stor dag for Nordland. Jeg er stolt av den innsatsen til de to klyngene, og vi gleder oss til å jobbe videre med dem, sier direktør Karsten Nestvold i Innovasjon Norge Nordland.
- I et fylke som vårt, med et næringsliv spredt ut over store geografiske avstander, er det å tilrettelegge for samhandling særlig viktig. Med unntak av reiseliv har vi nå klyngesamarbeid innen alle de viktigste næringssektorene i fylket. Dette har vært en bevisst strategi for oss, og det har positive effekter, sier Karsten Nestvold.

Gir effekt
Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsing økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet for Innovasjon Norge viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.
Regjeringen har i tråd med det i budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

39 klynger i alt
Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er de nye næringsklyngene:

GCE (Global Centres of Expertise) - program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).
                GCE Subsea (Bergen)

NCE (Norwegian Centres of Expertise) - program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:
                Health Technology (Oslo)
                Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)
                NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena - program for klynger i tidlig fase:
                Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)
                Arena Olje- og gassklynge Helgeland (Mo i Rana)
                Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)


-------------------------
For mer informasjon, kontakt:

 • Direktør Karsten Nestvold, Innovasjon Norge Nordland, tlf 901 81 699
 • Klyngeleder Keven Vottestad, Arena Innovasjon Torskefisk, tlf 909 13 915
 • Prosjektleder Bjørn Audun Risøy, Arena Olje- og gassklynge Helgeland, tlf 977 13 231
 • Innovasjon Norge: kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand, tlf 934 58 303                                                                                                    

Se også:  www.innovationclusters.no

----------------------------------------------


FAKTA OM KLYNGEPROGRAMMET

 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

----------------------------------------

Bilder

Linda Simensen fra Innovasjon Norge, Charles Lien (leder for styringsgruppa), Monica Paulsen (prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland) og Bjørn Audun Risøy (prosjektleder klyngen). Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Linda Simensen fra Innovasjon Norge, Charles Lien (leder for styringsgruppa), Monica Paulsen (prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland) og Bjørn Audun Risøy (prosjektleder klyngen). Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Last ned bilde
Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom