GCE-klyngestatus gir ny subsea-satsing

Del

Med ny status som Global Centre of Expertise skal GCE Subsea bidra til å utvikle mulighetene for anvendelse av norsk undervannsteknologi og –kompetanse på nye internasjonale markedsområder som havvind, offshore havbruk og mineralutvinning.

Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior sub sea innovator, Ove Hagesæther, CEO og kommunal og modernisering minister Jan Tore Sanner.
Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior sub sea innovator, Ove Hagesæther, CEO og kommunal og modernisering minister Jan Tore Sanner.

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag de syv nye norske næringsklyngene som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

I elitedivisjonen
Innovative klynger og næringsmiljøer har meget gode forutsetninger for å ta en ledende rolle i omstillingen og fornyelsen av norsk næringsliv. Markedsutvikling og omstilling er også et av målene for GCE Subsea, som med ny status som Global Centre of Expertise nå er en av tre norske næringsklynger i det som kan kalles næringslivets elitedivisjon.

Fase to
- Dette gir oss en mulighet til å tenke lenger enn til olje og gass. Norsk undervannsteknologi ble utviklet for å produsere olje og gass. Det anser vi som fase en. Nå kan vi gå til fase to, der vi kan se nye muligheter for denne teknologien og kompetansen på andre områder, sier Owe Hagesæther, CEO i GCE Subsea.

GCE Subsea omfatter rundt regnet 125 deltakerbedrifter i Bergens-regionen med tyngdepunkt innen undervannsinstallasjoner, drift og vedlikehold av subsea produksjonssystemer der norsk teknologi og kompetanse allerede er i verdensklasse med en markedsandel på rundt regnet femti prosent av verdensmarkedet.

Klyngesamarbeid over flere år har bidratt til et sterkt fundament for videre posisjonering av norsk subsea kompetanse og teknologi.

- Med GCE-satsingen har vi på den ene siden som mål å styrke konkurransekraften til næringen. På den andre siden er det også et mål å bidra til å utvikle bedre og ny bruk av norsk undervannsteknologi og -kompetanse innenfor nye internasjonale markedsområder som havvind, oppdrett og mineralutvinning, sier Hagesæther.

Framtidsrettet omstilling
- Dette er en stor dag for denne næringen. GCE Subsea er allerede internasjonalt kjent, og som Global Centre of Expertise vil Subsea-klyngen ytterligere styrke sitt globale markedsarbeid. Oljenæringen står foran store endringer, og GCE Subsea jobber for framtidsrettet omstilling, sier direktør Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge Hordaland. 
Hun peker på at klyngesamarbeid gir muligheter for å øke verdiskapingen betydelig, styrke bærekraften og nå frem i et globalt marked.

Gir effekt
Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsing økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet for Innovasjon Norge viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.
Regjeringen har i tråd med det i budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

39 klynger i alt
Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er de nye næringsklyngene:

GCE (Global Centres of Expertise) - program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).
                GCE Subsea (Bergen)

NCE (Norwegian Centres of Expertise) - program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:
                Health Technology (Oslo)
                Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)
                NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena - program for klynger i tidlig fase:
                Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)
                Arena Olje- og gassklynge Helgeland (Mo i Rana)
                Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)

Se også:  www.innovationclusters.no

-------------------------------------------
For mer informasjon, kontakt:

 • Direktør Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Hordaland, tlf 917 15453
 • CEO Owe Hagesæther, GCE Subsea, tlf 908 75888
 • Innovasjon Norge: kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand, tlf 934 58303  
                                                                                           
  ----------------------------------------------

FAKTA OM KLYNGEPROGRAMMET

 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
 • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

----------------------------------------

Bilder

Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior sub sea innovator, Ove Hagesæther, CEO og kommunal og modernisering minister Jan Tore Sanner.
Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior sub sea innovator, Ove Hagesæther, CEO og kommunal og modernisering minister Jan Tore Sanner.
Last ned bilde
Fra venstre: Jon Hellevang, senior sub sea innovator, Ove Hagesæther, CEO og Rita Brokstad fra Innovasjon Norge.
Fra venstre: Jon Hellevang, senior sub sea innovator, Ove Hagesæther, CEO og Rita Brokstad fra Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom