Store muligheter innen utdanning og teknologi: Oslo Ed Tech Cluster tildelt Arena-status

Del

I dag ble Oslo Ed Tech Cluster tildelt Arena-status i næringsklyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskingsrådet. Den nye klyngen blir omtalt som en viktig aktør som viser stort potensial for norsk edtech.

Rolv Assev (partner i Startuplab og styreleder i wewanttoknow),Hans Christian Bjørne (Klyngeleder Oslo Ed Tech Cluster), Heidi Auslid (vise adm i IKT Norge), Ingrid Somdal-Åmodt Vinje fra Oslo Ed Tech og Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge. Fra Foto: Innovasjon Norge/ Terje Borud
Rolv Assev (partner i Startuplab og styreleder i wewanttoknow),Hans Christian Bjørne (Klyngeleder Oslo Ed Tech Cluster), Heidi Auslid (vise adm i IKT Norge), Ingrid Somdal-Åmodt Vinje fra Oslo Ed Tech og Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge. Fra Foto: Innovasjon Norge/ Terje Borud

- Med en verden i rask endring må vi tenke nytt når det kommer til læring og utdanning. Edtech åpner opp for nye og mer aktive læringsformer. Flere norske selskaper er i front på dette feltet og nå må vi gi gass for å ta en dominerende posisjon i dette markedet globalt. Prinsippet bak klyngesamarbeidet er enkelt: Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må. Det at Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet gjennom Arena-programmet vil satse på Edtech framover viser at de ser potensialet i næringen. Vi er svært glade og takknemlige for støtten vi nå tildeles for å aksellerere utviklingen av norsk edtech næring, sier Hans Christian Bjørne Klyngeleder Oslo Ed Tech Cluster. 


Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

- Oslo Ed Tech er et interessant eksempel på at utvikling og bruk av ny teknologi innen undervisningssektoren kan gi grunnlag for forretningsutvikling med sikte på å få frem nye produkter og tjenester, sa Mæland da hun i dag kunngjorde tildelingen.

Strategisk redskap
Oslo Ed Tech Cluster består av en rekke små bedrifter innen lærings- og spillteknologi med base i Oslo-området. De ønsker å bruke klyngesamarbeid som et strategisk redskap for å vokse internasjonalt og bygge opp en helt ny næring i Norge. Oslo Ed Tech Cluster har tatt mål av seg til å lykkes i et raskt ekspanderende marked og være med å endre måten undervisning og læring drives i dag. Potensialet er betydelig både i skolen, bedriftsmarkedet og innen bistand. Klyngen vil samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å få fram nye produkter og tjenester som virkelig fremmer læring.

I ed tech-klyngen er blant annet Kahoot! som er et nettbasert læringsprogram som vokser med stor fart og wewanttoknow, en spilltjeneste som gjør matte kulere for ungdom.

- Edtech vil endre hvordan vi suger til oss kunnskap i skolen og arbeidslivet. Dette er en internasjonal trend, og særlig de siste to-tre årene har det vokst fram en flora av norske ambisiøse selskaper som jobber beinhardt for å være i front på dette feltet internasjonalt. Jeg håper disse selskapene griper forretningsmulighetene som nå åpner seg, og får satt et skikkelig solid norsk edtech fotavtrykk, sier Håkon Ø. Nyhus fra Innovasjon Norge som har jobbet med utvikling av Edtech som klynge i to år. 
 
Klynger og samarbeid gir effekt
Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsingen økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. Regjeringen har i tråd med budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er de nye næringsklyngene:
GCE (Global Centres of Expertise)- program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).               
GCE Subsea (Bergen
)

NCE (Norwegian Centres of Expertise -, program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:               
Health Technology (Oslo)               
Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)               
NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena – program for klynger i tidlig fase:              
Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)              
Arena olje- og gassklynge Helgeland (Mo i Rana)               
Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)

For mer informasjon, kontakt:

 • Innovasjon Norge: kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand, tlf 934 58303, krwel@innovasjonnorge.no 

  FAKTA OM KLYNGEPROGRAMMET
 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
 • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Se også: www.innovationclusters.no

Bilder

Rolv Assev (partner i Startuplab og styreleder i wewanttoknow),Hans Christian Bjørne (Klyngeleder Oslo Ed Tech Cluster), Heidi Auslid (vise adm i IKT Norge), Ingrid Somdal-Åmodt Vinje fra Oslo Ed Tech og Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge. Fra Foto: Innovasjon Norge/ Terje Borud
Rolv Assev (partner i Startuplab og styreleder i wewanttoknow),Hans Christian Bjørne (Klyngeleder Oslo Ed Tech Cluster), Heidi Auslid (vise adm i IKT Norge), Ingrid Somdal-Åmodt Vinje fra Oslo Ed Tech og Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge. Fra Foto: Innovasjon Norge/ Terje Borud
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom