NCE Eyde er tatt opp blant den norske eliten av næringsklynger

Del

Godt samspill og fokus på bærekraft gjør Eyde-klyngen i Agder internasjonalt konkurransedyktige. Nå har de blitt belønnet med den prestisjefylte statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE) i næringsklyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Lars Petter Maltby (med briller), styreleder NCE Eide, Helene Falch Fladmark, daglig leder Eyde-nettverket og kommunal moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Lars Petter Maltby (med briller), styreleder NCE Eide, Helene Falch Fladmark, daglig leder Eyde-nettverket og kommunal moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

- Vi er svært fornøyde med statusen som NCE, dette muliggjør realisering av vår strategi som teknologisk hub med fokus på bærekraftige konkurransefortrinn, sier Lars Petter Maltby, styreleder i NCE Eyde.

Godt samarbeid
- Kjempegøy og veldig fortjent å høre at Eyde er blant de utvalgte NCE-klyngene, sier Lasse Leirfall, seniorrådgiver Innovasjon Norge Agder. - Denne klyngen jobber systematisk og samarbeider godt. De har satt i gang store utviklingsprosjekter med nye produksjonsmetoder. For å være globalt konkurransedyktige er de helt avhengige av å ha fokus på bærekraftig energi, materialer og kompetanse, sier Leirfall.

NCE Eyde er en klynge som samler prosessindustribedrifter på Sørlandet. Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet og er eid av noen av verdens største globale konserner. Et viktig formål med klyngesamarbeidet er å utvikle mer bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er viktige arbeidsområder. 

Gir effekt
Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsingen økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

- Bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. Klyngesamarbeid skaper sterke nærings- og kunnskapsmiljø som igjen utvikler bedrifter som kan konkurrere internasjonalt, sier Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. Regjeringen har i tråd med  budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer på om Eyde-klyngen på www.eyde-nettverket.no

Her er de nye næringsklyngene:
GCE (Global Centres of Expertise)- program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).               
GCE Subsea (Bergen
)

NCE (Norwegian Centres of Expertise -, program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:               
Health Technology (Oslo)               
Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)               
NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena – program for klynger i tidlig fase:              
Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)              
Arena olje- og gassklynge Helgeland (Mo i Rana)               
Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)
 

For mer informasjon, kontakt:

 • Innovasjon Norge Agder, Lasse Leirfall, mobil 95858618, Lasse.Leirfall@innovasjonnorge.no
 • Innovasjon Norge: kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand, tlf 934 58303, krwel@innovasjonnorge.no

 FAKTA OM KLYNGEPROGRAMMET

 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
 • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Se også: www.innovationclusters.no

Bilder

Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Lars Petter Maltby (med briller), styreleder NCE Eide, Helene Falch Fladmark, daglig leder Eyde-nettverket og kommunal moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Lars Petter Maltby (med briller), styreleder NCE Eide, Helene Falch Fladmark, daglig leder Eyde-nettverket og kommunal moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom