NorgesGruppen

Skaper et galt inntrykk av bransjen

Del

NRK Brennpunkt-dokumentaren skaper et galt inntrykk av dagligvarebransjen anno 2015, mener NorgesGruppen.

NorgesGruppen ønsker økt åpenhet om dagligvarebransjen, og har forståelse for at NRK Brennpunkt setter et kritisk søkelys på bransjen. Dessverre er dokumentaren et lite nyansert bidrag til debatten. Programmet baseres dels på gamle kilder, og på påstander som ikke kan dokumenteres.

Forhandlinger kommer forbruker til gode

NorgesGruppen har ca. 1000 leverandører. Av disse forhandler vi hvert år med de 140 største. Målet er å kjøpe inn riktige varer til lavest mulig pris. Resultatet av forhandlingene er at prisene i dagligvarehandelen de siste årene har steget mindre enn i samfunnet for øvrig.

Forhandlingene kan være krevende, men de er nødvendig for en sunn konkurranse. Professor Erling Hjelmeng, som i 2013 la frem en utredning om lovregulering i dagligvaresektoren, konkluderte med at forhandlinger er viktig for forbrukerinteressene.

Vi skal være redelige. Våre leverandører evaluerer oss årlig i den uavhengige Remark-undersøkelsen. I denne målingen kommer NorgesGruppen godt ut, blant annet når det gjelder å overholde avtaler og når det gjelder evnen til å samarbeide.

Bredt utvalg

NorgesGruppen ønsker et større vareutvalg, og tar derfor inn mer 1 500 nye produkter hvert år. I tillegg selger vi mat fra mer enn 400 lokalmatleverandører i Meny-Ultra og ytterligere 200 i andre kjeder som Joker, Spar og Nærbutikken. Fra 2013 til 2014 var veksten på hele 23 prosent.

Bonuser og rabatter

For å få lavest mulig pris, forhandler vi om rabatter og bonuser, f.eks. ved kjøp av store volumer. Dette er vanlig innen all varehandel. Våre største avtaler har de siste årene blitt oversendt Konkurransetilsynet.

Joint marketing innebærer at leverandør og kjede går sammen om markedsføringsaktiviteter med den hensikt å selge mer av leverandørens vare. Eksempler på dette er eksponering i kundeaviser kombinert med prisnedsettelse.  

Konkurransetilsynet la for noen år siden frem en omfattende rapport som går gjennom dagligvarehandelens praksis, og konkluderer med at det ”ikke finnes grunn til å anta at hylleplassbetaling har en mulig konkurransedempende virkning”.

Lave marginer

Dagligvarebransjen er preget av lave marginer. I forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren har Dagligvareleverandørenes forening bestilt en marginstudie fra Oslo Economics. Rapporten er ikke representativ for NorgesGruppen, og har metodiske svakheter. SSBs tall gir et annet bilde, og NILF og flere andre uavhengige aktører har sett på problematikken, og konkludert annerledes. NorgesGruppen har tillit til de faglige og uavhengige vurderingene.

Kontaktinfo

NorgesGruppen har i forbindelse med NRK Brennpunkt sitt arbeid med denne dokumentaren utvist stor grad av åpenhet. Vi sitter på omfattende dokumentasjon knyttet til samtlige spørsmål i NRK Brennpunkts dokumentar.

Se for øvrige NorgesGruppens hjemmesider.

Per Roskifte
Konserndirektør, Konsernkommunikasjon og samfunnskontakt
41 51 65 00
per.roskifte@norgesgruppen.no

Bård Gultvedt
Direktør Næringspolitikk og myndighetskontakt
91 33 51 04
bard.gultvedt@norgesgruppen.no

Fakta om NorgesGruppen

  • 1 768 dagligvarebutikker over hele landet
  • 800 kiosker og utsalg
  • Butikker i 367 av 430 norske kommuner
  • 950 butikker drives av selvstendige kjøpmenn
  • 38 000 ansatte er tilknyttet NorgesGruppen
  • Forhandler med 140 leverandører hvert år

Om NorgesGruppen

NorgesGruppen
NorgesGruppen
Karenslyst Allé 12-14
0213 OSLO

(+47) 24 11 31 00http://www.norgesgruppen.no

Våre medarbeidere står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

Vi har ulike kjedekonsepter i det norske markedet; lavprisbutikker, supermarkeder og distriktsbutikker. Vi tilbyr også netthandel. Våre konsepter i dagligvare er KIWI, MENY, SPAR og Joker. Deli de Luca, MIX og Jafs er servicehandelskonseptene.

1834 dagligvarebutikker over hele landet, hvorav 1009 er kjøpmannseide, tilbyr mat- og drikkevarer fra hele spekteret av store internasjonale leverandører til norske lokale leverandører. Effektiv varelevering gjennom ASKO og et godt vareutvalg skal sikre kjøpmenn over hele landet et godt driftsgrunnlag.

NorgesGruppen sysselsetter 28 000 ansatte i egeneid virksomhet og nærmere 41 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes.

Følg saker fra NorgesGruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesGruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NorgesGruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom