Forsvarsbygg

Solgte forsvarseiendommer for 285 millioner kroner

Del

Forsvarsbygg Skifte eiendom har solgt forsvarseiendom for 285 millioner kroner i 2014. I tillegg har organisasjonen solgt et betydelig antall eiendommer for andre offentlige virksomheter.

- Salget av tidligere forsvarseiendom gjorde at vi i 2014 kunne føre 167 millioner kroner direkte tilbake til forsvarsbudsjettet. Forsvaret har gjennom salg av eiendom også fått færre økonomiske forpliktelser knyttet til drift av bygg og anlegg, sier direktør Marit Jakobsen Leganger i Skifte eiendom.

Hun opplyser at det største salget som ble foretatt i 2014 var salget av Ladebygget i Trondheim.

Totalt har salget av eiendom gitt Forsvaret en ekstra inntekt på 6,3 milliarder kroner siden 2001.

Forsvaret har mange bygg som ikke lenger er i bruk og bare i løpet av 2014 avhendet Skifte eiendom nærmere 75 000 kvadratmeter. Vel 36 000 av disse ble solgt, mens de øvrige ble revet eller sikret.

Siden opprettelsen 2001 har Skifte eiendom avhendet 2,8 millioner kvadratmeter. Dette tilsvarer Statsbyggs totale eiendomsportefølje.

Rydder opp

Forsvaret forlater aldri en eiendom uten å ha ryddet opp etter seg og Skifte eiendom rydder og sanerer mange eiendommer i løpet av året. Et av de viktigste miljøtiltakene er rydding av skyte-og øvingsfelt som Forsvaret ikke lenger bruker. I løpet av 2014 ryddet Skifte eiendom fire skyte- og øvingsfeltet i hele landet.

- Vi renser forurenset masse både på land og under vann. Et av de større prosjektene i 2014 var rydding og rensing av sjøbunnen på Hysnes i Rissa kommune i Sør-Trøndelag, et arbeid som avsluttes i 2015. Her har vi fjernet cirka 3000 kubikk forurenset masse fra havbunnen, sier Leganger.

Offentlige oppdragsgivere

Utrangeringen av forsvarseiendom er betydelig redusert de siste årene, mens andre deler av offentlig sektor melder om økende behov for effektivisering av eiendomsmassen. Skifte eiendom bistår derfor også andre offentlige virksomheter med den kompetansen og erfaringen vi har tilegnet oss gjennom forsvarssektorens historisk store avhendingsprosjekt. Dette er positivt for alle parter, sier Leganger. seksjonssjef Ivan Fjeldheim-Pettersen i Skifte eiendom.

De største eksterne oppdragsgiverne i 2014 var Helse Sør-Øst, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kystverket, mens de største enkeltprosjektene var avhendingen av Lier sykehus, en utviklingstomt på Kjeller, samt avhendingen av Fredrikstad sykehus Cicignon.

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt: Ella Mæhlumshagen, kommunikasjonsrådgiver Skifte eiendom. Tlf: 926 82 818

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no
Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Oppgaven omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil etterbruk og hele prosessen frem til ny eier tar over eiendommen. Totalt har Skifte eiendom avhendet 2,8 millioner kvadratmeter siden opprettelsen i 2001. Salg av eiendom har gitt Forsvaret en ekstra inntekt på 6,3 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom