NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Kreftgarantien følges ikke opp i statsbudsjettet

Del

Det blir vanskelig å oppfylle kreftgarantien så lenge regjeringen ikke øremerker penger til å utdanne personell som kan bistå legespesialister med diagnostisering og oppfølging av pasientbehandling, mener NITO.

– Det finnes ikke nok kvalifisert personell innen radiologi og patologi til å stille diagnose ved norske sykehus. Derfor er det betenkelig at regjeringen ikke prioriterer å utdanne personell, som for eksempel bioingeniører, som kan avlaste patologene, sier Brynhild Asperud, leder for NITOs forhandlingsutvalg for Spekter.

Regjeringen har foreslått å opprette tverrfaglige diagnostiske sentra, og her er patologi et viktig område. Satsing på dette feltet vil gi økt behov for patologitjenester i årene som kommer. Det er mangel på patologer i Norge og hele Europa. Spesialistutdanningen tar lang tid, og det utdannes for få patologer for å dekke det fremtidige behovet for patologtjenester.

– NITO har påpekt i brev til Helsedepartementet at en løsning på problemet er å utdanne flere bioingeniører til å bli patologassistenter, slik at de kan avlaste patologene. Flere patologassistenter vil kunne frigjøre tid for leger slik at de kan fokusere mer på avansert diagnostikk, forskning og metodeutvikling, sier Asperud.

For lite penger øker belastningen

Det gis bare 3,5 millioner til pakkeforløpet for kreftbehandling, en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta. NITO er redd for at dette er en for liten sum. Dette kan føre til at man ikke klarer å oppfylle kravene i pakkeforløpet og at det øker belastningen på allerede utsatte yrkesgrupper som stråleterapeuter som er med i behandlingen, og bioingeniører som jobber med patologi og diagnostisering.

– Det er betenkelig at de ikke ser sammenhengen her, mener Asperud.

Regjeringen fryser også refusjonstakstene for laboratorietjenester. Dette er kritisk med tanke på de utfordringer helsesektoren står overfor, blant annet med tanke på kampen mot økt antibiotikaresistens, nye livstruende infeksjonssykdommer og kreftgarantien.

– Kreftgarantien er lite verdt så lenge det ikke satses konkret der diagnostiseringen skjer. Med dette budsjettet er det en reell nedgang i bevilgning til laboratoriene ved norske sykehus.

Kontakter

Brynhild Asperud, leder for NITOs forhandlingsutvalg i Spekter. Mobil 99351110.

Dordi Digre, kommunikasjonsrådgiver i NITO. Mobil 92408931.

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom