Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Dårlig forarbeid koster staten dyrt

Del

Torsdag 4.september mottar finansminister Siv Jensen en helt ny metodebok i samfunnsøkonomiske analyser. Metodeboken gjør det enklere for byråkrater å gjennomføre gode analyser av hvilke konsekvenser en investering vil ha for samfunnet.

– Altfor få og altfor dårlige samfunnsøkonomiske analyser i staten gir stor risiko for at staten sløser bort milliarder i feilinvesteringer, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ). DFØ har laget metodeboken.

Media er velkommen til å delta når finansministeren mottar det nye eksemplaret av metodeboken på torsdag. I etterkant vil DFØs direktør, Øystein Børmer, være tilgjengelig for intervjuer.

Presseinvitasjon:
Pressen inviteres til å være tilstede under lanseringen. På grunn av adgangskontroll ber vi mediene møte minst 20 minutter før. Vennligst gi tilbakemelding på deltagelse til DFØ (se kontaktperson) innen kl. 08:30, torsdag 4.september. Lanseringen avsluttes kl. 12.00.

Program for dagen:
Torsdag 4.september
Sted:
Gamle Logen, Grev Wedels plass 2 i Oslo
08:30 - 09:00
Registrering og kaffe
09:00 - 09:45
Introduksjon ved direktør Øystein Børmer i Direktoratet for økonomistyring (DFØ)                        
Finansminister Siv Jensen mottar den nye metodeboken                        
Presentasjon av metodeboken, Gry Hamarsland, seksjonsleder DFØ
09:45 - 10:00: Pause
10:00 - 11:25 Eksempler på bruk av samfunnsøkonomiske analyser i staten:                       

Seksjonsleder Hans Aasen (Miljødirektoratet)                       
Direktør Per Sanderud (NVE)                       
Fagdirektør Steffen Evju (Forsvarsdepartementet)                       
Professor Nils-Henrik M. von der Fehr (Universitetet i Oslo)
11:30 - 12:00 Minglelunsj

Nøkkelord

Kontakter

Guri Merete Smenes, informasjonsrådgiver
tlf: 920 30 352 e-post: gusm@dfo.no

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no
Om Direktoratet for økonomistyring (DFØ): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på økonomi- og virksomhetsstyring i staten, og er underlagt Finansdepartementet. DFØ forvalter statens økonomiregelverk, og leverer lønn- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. DFØ er pådriver for samfunnsøkonomiske analyser i staten, og ønsker å bidra til at samfunnsøkonomiske analyser blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for offentlige tiltak og re¬former. DFØ arbeider for å heve kompetansen på samfunnsøkonomiske analyser, og gir råd til departementer og statlige virksomheter om hvordan analysen bør gjennomføres.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?2.3.2020 13:35:32 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon til frokostseminar: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?20.2.2020 14:12:07 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom