GARANTI Eiendomsmegling

Ny undersøkelse: Troen på boligmarkedet er tilbake

Del

Fire av ti personer forventer at prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene. Dette er nesten dobbelt så mange som i tilsvarende undersøkelse for et halvt år siden.

Stein Drogseth
Stein Drogseth

41 prosent av den norske befolkningen over 18 år forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene. Dette viser en fersk undersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling. I en tilsvarende undersøkelse fra et halvt år siden oppga 23 prosent det samme, og for ett år siden var andelen 54 prosent. 11 prosent tror på boligprisfall, dette er en nedgang fra 35 prosent for et halvt år siden, og omtrent like mange som på samme tidspunkt i fjor. 37 prosent tror på uendrede priser.

– Undersøkelsen viser at nordmenn har fått tilbake troen på boligmarkedet. Etter en turbulent høst i boligmarkedet i fjor ser vi nå en økende optimisme blant folk. Boligprisutviklingen så langt i år har også vist at alle bekymringsmeldingene om et boligmarked på kanten av stupet har vært sterkt overdrevet, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling.

Det er i Nord-Norge at forventningene til boligprisvekst er sterkest. I den nordligste landsdelen forventer 47 prosent at boligprisene vil stige. Sørlandet er landsdelen hvor færrest forventer boligprisvekst, med en andel på 28 prosent. I Oslo er forventningene til boligprisene omtrent som i hele landet sett under ett. 42 prosent i hovedstanden forventer økte priser om 12 måneder.

– Boligprisutviklingen i Nord-Norge har vært sterk den siste tiden, og undersøkelsen viser at befolkningen i nord har tro på en fortsatt positiv utvikling i markedet. På Sørlandet er forventningene noe mer forsiktige, sier Drogseth.

De yngste forventer i noe større grad boligprisvekst enn de som er eldre. 45 prosent blant de under 30 år forventer boligprisvekst, mens andelen blant de som er 50 år eller eldre er på 38 prosent.

Godt tidspunkt å investere i bolig

På spørsmål om en mener det er et godt eller dårlig tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå, svarer 39 prosent at de mener det er et godt tidspunkt. Dette er to prosentpoeng mer enn i undersøkelsen for et halvt år siden. Andelen som mener at nå er et dårlig tidspunkt har i samme periode falt med 11 prosentpoeng, fra 31 til 20 prosent.

– Folk mener boligkjøp er en god investering å gjøre akkurat nå. Det er mulig å gjøre gode boligkjøp i hele landet, sier Drogseth.

46 prosent blant de over 60 år mener nå er et godt tidspunkt å investere i bolig. Blant de under 30 år mener 33 prosent det samme. I aldersgruppen 30 til 60 år er andelen 38 prosent.

– Oppfatningen om at det er et godt tidspunkt å investere i bolig nå er særlig fremtredende blant de over 60 år. Denne gruppen har ofte lang erfaring i boligmarkedet, og mange mener det kan være gunstig å kjøpe bolig nå, sier Drogseth.

Bolig som langsiktig investering

Undersøkelsen viser også at 6 av 10 (58 prosent) mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er omtrent det samme som i undersøkelsen fra et halvt år siden hvor andelen var 60 prosent. 16 prosent mener bankinnskudd er best, mens tilsvarende andeler for aksjer og obligasjoner er henholdsvis 9 og 3 prosent. 14 prosent svarer «vet ikke».

– Bolig har en høy stjerne som investeringsobjekt hos folk flest. Selv med den urolige høsten i boligmarkedet vi nå har lagt bak oss holder de fleste likevel en knapp på bolig som den beste langsiktige investeringen. Særlig i Oslo har innbyggerne tro på bolig. Her oppgir 7 av 10 at de mener bolig er den beste investeringen, sier Drogseth.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i juni 2014 blant et tilfeldig utvalg av 1000 nordmenn.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Nøkkelord

Bilder

Stein Drogseth
Stein Drogseth
Last ned bilde

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling
Pb. 116 Sentrum
0102 OSLO

22 40 39 70http://www.garanti.no/
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har nå 28 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 3 500 boliger i 2013. Se også www.garanti.no

Følg pressemeldinger fra GARANTI Eiendomsmegling

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GARANTI Eiendomsmegling på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GARANTI Eiendomsmegling

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom