ForskningsrådetForskningsrådet

Forskningsrådet utlyser tidenes største pott til innovasjonsforskning i næringslivet

Del

Forskningsrådet lyser ut 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Det er den største utlysningen av slike prosjekter noen gang.

– Vi ønsker å flagge vår rolle som samarbeidspartner for næringslivet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.
– Vi ønsker å flagge vår rolle som samarbeidspartner for næringslivet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

I dag lanserer Forskningsrådet sin nettside for utlysingen av 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Summen er den største i sitt slag noen gang. Søknadfristen er 15. oktober 2014.

I fjor ble det lyst ut slike prosjekter for 700 millioner kroner. Mye av økningen i år kommer som følge av at regjeringen har styrket Forskningsrådets største næringsrettede program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). BIA støtter prosjekter i bedrifter helt uavhengig av næring og bransje. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) økte støtten til programmet med hele 90 millioner kroner i 2014.

Styrker næringslivets konkurransekraft

- Dette er et viktig bidrag for å få opp innovasjonsevnen til norske bedrifter. Med BIA kan vi utvikle sterke norske næringsområder og nye bransjer. Vi ønsker mer forskning og innovasjon i norsk næringsliv. Det er viktig for å styrke bedriftenes konkurransekraft, sier næringsminister Monica Mæland.

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, trekker også frem hvor viktig det er å bruke forskning for å stimulere til innovasjon i næringslivet:

- Å styrke virkemiddelet BIA har derfor i de siste årene stått øverst på Forskningsrådets prioriteringsliste, sier Hallén.

Forskningsrådet som samarbeidspartner

Innovasjonsprosjekter i næringslivet er forskning- og utviklingsprosjekter som bidrar til innovasjon og verdiskaping i de bedriftene og næringslivsorganisasjonene som deltar i prosjektene. Disse prosjektene skjer som regel i samarbeid med forskningsmiljøer. Så godt som samtlige av Forskningsrådets mange innovasjonstilbud til næringslivet er i år samlet og har felles søknadsfrist den 15. oktober 2014 på tvers av ulike programmer.

- En av grunnene til at vi har felles søknadsfrist for innovasjonsprosjektene er å flagge vår rolle som samarbeidspartnere for bredden av norsk næringsliv. Vår konkurransekraft vil være helt avhengig av at vi kan utvikle et stadig mer kunnskapsbasert næringsliv, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet;

- Dette tilbudet – sammen med vår løpende behandling av SkatteFUNN-søknader – setter oss i stand til å yte bedre service for våre viktige partnere og kunder i næringslivet, utdyper han.

Forenkling

I år er første gang bedrifter kan bruke Forskningsrådets nye ordning med å sende inn prosjektidéer før hele prosjektsøknader. Bedrifter som sender inn en idé vil få råd og vink om hva Forskningsrådet erfaringsmessig har lært er de kritiske elementene i å lykkes med prosjekter.Bedrifter i alle størrelser og i alle bransjer kan sende inn prosjektidéer for innovasjonsprosjekter til Forskningsrådet.

- Innføringen av prosjektideer, som kan sendes inn på et tidlig tidspunkt for å lose hovedsøknaden i riktig retning, er et ledd i å forenkle tilgangen til Forskningsrådet, sier Hallén.

Noen av programmene tilbyr også et "mellomalternativ" mellom prosjektidé og komplett søknad i form av en prosjektskisse som kan sendes inn fra og med juni.


Ta kontakt med Forskningsrådet om innovasjonsprosjekter

De enkelte programnettsidene gir deg oversikt over relevante kontaktpersoner. Forskningsrådet tilbyr også andre støtteordninger for næringslivet. Kampanjen «Kunnskapsbrikker» viser flere gode eksempler på hva Forskningsrådets støtte har vært med på å realisere for bedrifter. (http://kunnskapsbrikker.no/)
Fakta: Hva er et innovasjonsprosjekt?

  • Innovasjonsprosjekter søkes av bedrifter og forskere i samarbeid. Bedriften bestemmer hva det skal forskes på og hvilke forskningsmiljøer i Norge eller utlandet den har best nytte av å samarbeide med for å nå sine mål.
  • Forskningsrådet definerer innovasjonsprosjekter som et prosjekt for forskning og utvikling (FoU) som søkes i samarbeid av bedrifter og forskningsmiljøer og som er begrunnet ut fra de muligheter prosjektet åpner for verdiskapende fornyelse (innovasjon) hos bedriftene som deltar.
  • Formålet med Forskningsrådets innovasjonsprosjekter er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig verdiskaping i privat sektor.
  • Søkerne må selv dekke minst 50 prosent av prosjektets kostnader.
  • Les mer om hvem som kan søke her og oversikten over de ulike støtteordningene på www.forskningsradet.no/naringsliv

Kontakt for mer informasjon
Forskningsrådet:
Ingebjørg Aadland, pressekontakt for Arvid Hallén,
Telefon: +47 97 73 58 57, iaa@forskningsradet.no

Næringsdepartementet:

Martine Røiseland, pressekontakt for Monica Mæland

Telefon: 97 05 50 24, mrd@nfd.dep.no

Bilder

– Vi ønsker å flagge vår rolle som samarbeidspartner for næringslivet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.
– Vi ønsker å flagge vår rolle som samarbeidspartner for næringslivet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom