Veterinærinstituttet

Status vedrørende akutt døde hunder i dag 10.september

Del
Veterinærinstituttet mener nå å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene vi har søkt etter.

Ut ifra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning. Det er heller ikke noen som tyder på flåttbårne sykdommer. Laboratoriesvar i dag gjør at vi også kan utelukke at dette er sykdommer som miltbrann og harepest (tularemi).

Laboratorieundersøkelser har også i dag stadfestet den vurderingen Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet gav søndag om at det ikke er forbindelse mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli (EHEC) på mennesker og denne hundesykdommen.

Veterinærinstituttet har i dag obdusert en hund fra Sogn og Fjordane. Den viser samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre tilfellene. De to hundene som ble obdusert i går, er også positive for bakterien Providencia alcalifaciens.

Veterinærinstituttet vil nå fortsette med obduksjoner og laboratorieanalyser. Flere hunder er på vei til obduksjon, dette er kasus som døde for noen dager siden. Ytterligere prøvesvar vil foreligge de påfølgende dagene.

Veterinærer bes sende inn prøver på svaber fra hunder med blodig diare til Veterinærinstituttet.

Forundersøkelsen Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomførte før helgen pekte ikke på tydelige fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. En utvidet spørreundersøkelse for registrering av tilfeller etter 1. august 2019 er derfor sendt søndag til 2000 veterinærer for utvidet informasjonsinnhenting.

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken20.9.2019 16:51:05 CEST | Pressemelding

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie19.9.2019 16:28:59 CEST | Pressemelding

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.