Universitetet i Oslo

Statsbudsjettet: Etterlyser løsning for vikingskipene

Del

Statsbudsjettet inneholder ikke de nødvendige bevilgninger til å sikre vikingskipene. – Regjeringen gambler med fremtiden til Norges mest ikoniske kulturarv. Vikingskipene er i en prekær situasjon og trenger umiddelbar sikring, sier rektor Svein Stølen.

Det er også positive elementer i budsjettforslaget. Blant annet er UiO tilfreds med at fremdriften for nytt Livsvitenskapsbygg ser ut til å sikres, og at det bevilges midler til muliggjørende teknologier. Men, slik UiO ser det, er det flere svakheter ved regjeringens forslag.

Vikingskipene forfaller

I ukene frem mot statsbudsjettet har det vært særlig stor oppmerksomhet om situasjonen for vikingskipene. UiO-rektoren har blitt intervjuet av BBC, og saken har vært dekket av NRK, Aftenposten og SVT.

–Det er lite hyggelig å få internasjonal oppmerksomhet på at denne unike verdensarven er truet. Vi forventer at både regjering og opposisjon ser at situasjonen for vikingskipene må løses, og at den nødvendige finansieringen kommer på plass snarlig, sier Stølen.

Les mer her

Humaniorameldingen må følges opp bedre

Regjeringen la i fjor frem en ambisiøs stortingsmelding for humanistisk forskning og utdanning. UiO etterlyser en langt tydeligere oppfølging av satsningen.

– Helt konkret savner vi en fireårig finansiering av de vanskeligste språkfagene, sier Stølen.

Ingen penger til UiOs satsning på honours-program

Det nye honours-programmet ved UiO er et spesialtilpasset tilbud til de beste og mest motiverte studentene. Regjeringen omtaler selv honours-programmet som et viktig kvalitetsfremmende tiltak i sitt forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

–Det er oppsiktsvekkende og paradoksalt at regjeringen i budsjettforslaget ikke bevilger en krone til dette tiltaket, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Hvordan skal moderniseringsbehovene for våre bygg løses?

UiO har de siste årene meldt inn et stort behov for midler til å håndtere et omfattende vedlikeholdsetterslep.

–Moderne bygg er en forutsetning for god studiekvalitet og for å ta i bruk nye læringsmetoder. Verken budsjettforslaget eller forslag til langtidsplan reflekterer dette godt nok, sier Stølen.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning lanseres i dag

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommer til Universitetet i Oslo i dag kl. 13.00 for å legge frem Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2018–28.

– Etter en første gjennomlesning av regjeringens forslag savner vi en tydeligere og mer langsiktig tenkning om verdien av fremragende og grunnleggende forskning. Vi vet at de store, gjennomgripende innovasjonene oftest kommer fra denne forskningen. Å satse på grunnleggende og fremragende forskning vil styrke Norges konkurransekraft, sier Stølen.

UiO kritiserte regjeringen for å legge for liten vekt på utdanning i forrige langtidsplan og er glad for at utdanning nå har fått en større plass. Imidlertid mangler det fortsatt en forpliktende og integrert kobling mellom de to kjerneoppgavene forskning og utdanning.

-Dersom regjeringen ønsker å oppfylle ambisjonene i langtidsplanen må fremragende utdanning og fremragende forskning vektlegges like sterkt, sier prorektor Bjørnerud Mo.

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom