Gassco AS

Rekordsommer for norsk gass

Del

Aldri før har Norge levert så høye sommerleveranser til Europa, og nå klargjøres åpningen av den nye Polarled-rørledningen som vil transportere gass fra Norskehavet.

Eksport til Tyskland gjennom mottaksterminalen i Emden (bildet) var en sterk bidragsyter til sommerens høye leveranser. Den nye terminalen ble satt i drift i 2016.
Eksport til Tyskland gjennom mottaksterminalen i Emden (bildet) var en sterk bidragsyter til sommerens høye leveranser. Den nye terminalen ble satt i drift i 2016.

I perioden mai til august eksporterte Gassco, som har ansvar for den norske gassinfrastrukturen, 36,8 milliarder standard kubikkmeter gass. Dette er en liten økning fra samme periode i 2017, som var et rekordår for gasseksporten.

- Grunnlaget for de høye leveransene er selvsagt at norsk gass er etterspurt i Europa som en trygg og pålitelig energikilde. Sokkelen har levert større volumer enn tidligere, og i tillegg har transportsystemet håndtert de økte volumene godt, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Vanligvis eksporteres det mer gass om vinteren på grunn av økt behov for oppvarming, men i sommer har volumene tilnærmet vært på normalt vinternivå.

I 2017 transporterte Gassco på årsbasis 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Dette var den klart høyeste eksporten gjennom 40 år med norsk gasseksport. Volumet tilsvarer ni ganger energien i den årlige norske vannkraftproduksjonen.

- Det er for tidlig å si nøyaktig hvor vi havner i år, men vi forventer et nytt, godt år, omtrent på nivå med fjorårets rekord, sier Leversund.

Ny gassprovins
I løpet av året forventer Gassco at den første gassen kommer gjennom den nye rørledningen Polarled fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna prosessanlegg i Møre og Romsdal. Dette åpner en ny gassregion i Norskehavet.

- Med Polarled har vi en komplett gassmotorvei fra Norskehavet til Europa, og Gassco, som operatør for både Nyhamna og Polarled, forventer stor interesse for denne regionen fra en rekke aktører. De sterke sommerleveransene styrker oss i troen på dette, sier Leversund.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen, inkludert rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Fakta Polarled:
• 482 km lang rørledning for gass som går fra gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet til gassanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal.Røret har en diameter på 36 tommer.
• Polarled blir den første gassrørledningen på norsk sokkel som krysser Polarsirkelen.
• Polarled er eid av interessentskapet Polarled Joint Venture. Gassco blir operatør for røret.

Fakta Gassco:
• Gassco er et statlig selskap med ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel til Europa
• Gassco har ansvar for drift og utvikling av gassinfrastrukturen på vegne av eierne av gass på norsk sokkel.
• Gasstransportsystemet er verdens største undersjøiske transportsystem for gass.
• Tre store industrianlegg på Vestlandet (Kårstø, Kollsnes og Nyhamna) er avgjørende for at Europa skal få dekket sitt behov for norsk gass. I tillegg består transportsystemet av 8800 kilometer med gassrør og mottaksterminaler i Belgia, Frankrike, Tyskland og Storbritannnia.
• Et velfungerende og stadig mer omfattende transportsystem har vært avgjørende for Norges posisjon som en av verdens største eksportører av naturgass

Kontakter

For ytterligere informasjon kontakt:
Kommunikasjonsleder Lisbet Kallevik, 99254682

Bilder

Eksport til Tyskland gjennom mottaksterminalen i Emden (bildet) var en sterk bidragsyter til sommerens høye leveranser. Den nye terminalen ble satt i drift i 2016.
Eksport til Tyskland gjennom mottaksterminalen i Emden (bildet) var en sterk bidragsyter til sommerens høye leveranser. Den nye terminalen ble satt i drift i 2016.
Last ned bilde
Administrerende direktør Frode Leversund i Gassco forventer et nytt sterkt år for norsk gasseksport.
Administrerende direktør Frode Leversund i Gassco forventer et nytt sterkt år for norsk gasseksport.
Last ned bilde

Om Gassco AS

Gassco AS
Gassco AS
Bygnesvegen 75
4250 Kopervik

Følg pressemeldinger fra Gassco AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gassco AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.