NOPANOPANOPANOPANOPA

Kunst-Norge i protest mot ny åndsverklov

Del

Artister, komponister, tekstforfattere, designere, illustratører, skuespillere og filmskapere står sammen i protest mot forslaget til ny åndsverklov.

Kunstnerne står sammen mot forslaget til ny åndsverklov. Fra venstre: Ingrid Kindem, Marianne Kleven, Elin Aamodt, Knut Alfsen og Cathrine Finstad. Foto: Marthe Vee
Kunstnerne står sammen mot forslaget til ny åndsverklov. Fra venstre: Ingrid Kindem, Marianne Kleven, Elin Aamodt, Knut Alfsen og Cathrine Finstad. Foto: Marthe Vee

Kunstnerne går sammen og gir ut sin egen versjon av åndsverkloven i protest mot lovforslaget. De mener den vil svekke kunstnernes forhandslingsposisjon. Over 50 norske kunstnere har bidratt til boken, blant annet Marit Larsen, Odd Nordstoga, Sondre Lerche, Ane Dahl Torp og Joachim Trier.

Åndsverkloven er til behandling i Stortinget og skal vedtas denne våren. I 2017 ble behandlingen av loven utsatt, som en konsekvens av massive protester fra et samlet kunstner-Norge.

– Åndsverkloven er grunnlaget for vårt levebrød. Den sørger for beskyttelse og råderett over det vi skaper og den hindrer urettferdige kontrakter, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere. 

– Loven skal sikre at norske kunstnere skal kunne leve av det de skaper. Slik lovforslaget er nå, vil ikke kunstnernes interesser vernes i tilstrekkelig grad. Vi krever at Stortinget nå vedtar en åndsverklov som ivaretar interessene til norske kunstnere, sier Elin Aamodt, daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt.

Stiller tre krav 

Kunstnerne har stilt tre krav til politikerne om hva de ønsker åndsverkloven skal inneholde. Dette gjelder blant annet retten til rimelig vederlag og fjerning av den mye omtalte paragraf 71. 

– Vi trenger en åndsverklov som reelt beskytter oss mot urimelige avtalevilkår når det gjelder opphavsrett. Loven må legge til rette for at vi kan forhandle kollektivt om hva som er et rimelig vederlag for skuespilleres rettigheter når vi medvirker i filmer og TV-serier, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

– Denne boken blir en viktig påminnelse for politikerne om hvem åndsverkloven egentlig er ment å beskytte, nemlig de skapende og utøvende kunstnerne, sier Alfsen.

NOPA, GramArt, Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører og Grafill står bak kampanjen.

Kontakter

Marthe Vee
Kommunikasjonsansvarlig
NOPA
marthe@nopa.no
909 46 689

Anders Nielsen
Kommunikasjonsansvarlig
GramArt
anders@gramart.no
408 44 709

Knut Alfsen
Forbundsleder
Skuespillerforbundet
knut@skuespillerforbund.no
984 78 594

Marianne Kleven
Forbundsleder
Norske Filmregissører
marianne@filmdir.no
922 49 290

Lene Renneflott
Daglig leder
Grafill
lene@grafill.no

Bilder

Kunstnerne står sammen mot forslaget til ny åndsverklov. Fra venstre: Ingrid Kindem, Marianne Kleven, Elin Aamodt, Knut Alfsen og Cathrine Finstad. Foto: Marthe Vee
Kunstnerne står sammen mot forslaget til ny åndsverklov. Fra venstre: Ingrid Kindem, Marianne Kleven, Elin Aamodt, Knut Alfsen og Cathrine Finstad. Foto: Marthe Vee
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om NOPA

NOPA
Kongens gate 24
0153 Oslo

22 47 30 00http://www.nopa.no

NOPA er en interesseorganisasjon for komponister og sangtekstforfattere. I dag organiserer NOPA de fleste kjente komponister og sangtekstforfattere, og vi har nå 1200 medlemmer.

Vi arbeider med viktige kulturpolitiske saker og opphavsrettslige spørsmål, gir økonomisk støtte til våre medlemmers prosjekter, tilbyr arbeidsleiligheter i utlandet og deler ut priser og stipender. Vi er en medlemsorganisasjon under TONO og en søsterorganisasjon av Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.